Quy định bảo mật

Chào mừng Bạn đến với Chính sách bảo mật của TRANSYKHUE.COM

Chính sách Bảo mật này là một phần không thể tách rời với điều kiện sử dụng trang web của transykhue.com và công bố cách thức mà chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các thành viên sử dụng website của chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Bạn, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Bạn cung cấp cho website trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép.

Chính sách bảo mật riêng tư của TRANSYKHUE.COM

Khi Bạn chia sẻ thông tin với BẢO HIỂM TOÀN NĂNG, ví dụ như bằng cách tạo Tài khoản, chúng tôi có thể làm cho các sản phẩm, dịch vụ đó trở nên tốt hơn nữa, để cung cấp cho Bạn nhiều sản phẩm,dịch vụ tiện ích hơn. Khi Bạn sử dụng sản phẩm,dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi muốn Bạn biết rõ cách bạn đang sử dụng thông tin và cách Bạn có thể bảo vệ sự riêng tư của mình.

Chính sách của TRANSYKHUE.COM về bảo mật thông tin bao gồm:

                ♦ Loại thông tin chúng tôi thu thập và lý do thu thập.

                ♦ Cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.

                ♦ Các lựa chọn mà chúng tôi cung cấp, bao gồm cả cách truy cập và cập nhật thông tin.

TRANSYKHUE.COM cố gắng trình bày một cách đơn giản nhất có thể. Tuy nhiên, nếu Bạn không quen thuộc với các thuật ngữ như cookie, địa chỉ IP và trình duyệt, thì hãy tham khảo phụ lục về các thuật ngữ chính trước. Sự riêng tư của Bạn quan trọng đối với chúng tôi. Vì vậy, cho dù Bạn là người mới sử dụng hay người đã sử dụng lâu rồi, vui lòng dành thời gian để tìm hiểu về chính sách bảo mật. Và nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi.

©Thông tin TRANSYKHUE.COM thu thập.

Chúng tôi thu thập thông tin nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt hơn cho các Bạn, từ việc tìm hiểu những thông tin cơ bản như thông tin cá nhân: họ và tên, giới tính, ngày sinh; Thông tin liên lạc: số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email; Thông tin về thanh toán: thông tin chuyển khoản, mã số thẻ cào; hay các thông tin cá nhân được tự động tạo ra khi Bạn sử dụng website như: thông tin IP, cookies, đăng nhập website...

Website thu thập thông tin theo các cách sau:

 ►Thông tin mà Bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: Khi Bạn đăng ký tài khoản, chúng tôi sẽ yêu cầu các thông tin cá nhân, như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ gửi thư, trường học, lớp học, ảnh, của Bạn để lưu trữ với tài khoản của Bạn.

 ►Thông tin thu thập từ quá trình Bạn sử dụng sản phẩm, thu thập thông tin về các sản phẩm, dịch vụ mà Bạn sử dụng và cách sử dụng của Bạn, chẳng hạn như khi Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Thông tin này bao gồm:

♦ Thông tin thiết bị.

♦ Thông tin nhật ký, bao gồm:

→ Các chi tiết về cách Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của BẢO HIỂM TOÀN NĂNG chẳng hạn như lịch sử xem video bài giảng của Bạn.

→ Thông tin nhật ký hệ thống điện thoại như số điện thoại của Bạn, số chủ gọi, số chuyển tiếp, thời gian và ngày gọi, thông tin định tuyến SMS và loại cuộc gọi.

 → Thông tin sự cố thiết bị như lỗi, hoạt động của hệ thống, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và thời gian Bạn yêu cầu và URL giới thiệu.

 

© Tính minh bạch và sự lựa chọn

Mọi người đều có những sự quan ngại khác nhau về sự riêng tư. Mục tiêu của Transykhue.com là phải rõ ràng về những thông tin website thu thập để Bạn có thể đưa ra các lựa chọn có ý nghĩa về cách thông tin được sử dụng. Ví dụ: Bạn có thể:

 ♦ Điều chỉnh hiển thị Hồ sơ của Bạn với người khác.

 ♦ Bạn cũng có thể đặt trình duyệt của Bạn chặn tất cả cookie, kể cả cookie được liên kết với các sản phẩm, dịch vụ của website hoặc để cho biết thời điểm cookie đang được website đặt.