Chính sách thành viên

Để đảm bảo quyền lợi của Bạn tham gia Chương trình học tập trực tuyến tại BẢO HIỂM TOÀN NĂNG, chúng tôi quy định một số nội quy về học tập và sử dụng tài khoản như sau:

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Nội quy này quy định một số quy chế trong việc tham gia Chương trình học trực tuyến tại BẢO HIỂM TOÀN NĂNG bao gồm: Sử dụng tài khoản, Thời gian học, Văn hóa ứng xử trong quá trình học tập. Nội quy này áp dụng đối với Bạn tham gia Chương trình học trực tuyến.

 

II. QUY ĐỊNH:

1. Đăng ký tài khoản học tập

Bạn đăng ký tài khoản học tập qua địa chỉ:  https://transykhue.com/dang-nhap.html.

Bạn sử dụng tài khoản đã đăng ký, đăng nhập vào hệ thống và bắt đầu học tập.

Để đảm bảo việc bảo mật thông tin, Bạn được yêu cầu xác minh tài khoản qua mã xác thực, được hệ thống gửi về Số điện thoại di động của Bạn ngay sau khi đăng ký tài khoản thành công. Bạn không xác minh tài khoản sẽ không đăng ký được tài khoản học tập tại BẢO HIỂM TOÀN NĂNG.

Trong trường hợp quên mật khẩu, Bạn có thể chủ động lấy lại mật khẩu ở mục “Quên mật khẩu” tại: https://transykhue.com/quen-mat-khau.html

Bạn có thể lấy lại mật khẩu qua số điện thoại đã xác thực hoặc email đã đăng ký tài khoản.

Mỗi tài khoản được học các bài đã mua tại BẢO HIỂM TOÀN NĂNG trong thời hạn 12 tháng từ từ khi kích hoạt bài học.

2. Bảo mật tài khoản

Mỗi tài khoản học tập chỉ được truy cập vào BẢO HIỂM TOÀN NĂNG trên 1 thiết bị (máy tính hoặc điện thoại) tại một thời điểm.

Mỗi tài khoản học tập có thông tin cá nhân và khóa học mà Bạn đã đăng ký được hệ thống thiết lập đánh giá năng lực và ghi nhận kết quả học tập. Do đó, để đảm bảo sự tiến bộ và chất lượng học tập của Bạn, trong quá trình sử dụng dịch vụ tại BẢO HIỂM TOÀN NĂNG, Bạn cần có trách nhiệm với tài khoản học tập của mình trong mọi trường hợp:

- Không tạo điều kiện và/hoặc cho phép bất kỳ người thứ ba ngoài Bạn sử dụng hoặc/và cùng sử dụng tài khoản học tập cho bất kỳ mục đích nào.

- Không cung cấp, rao bán, chuyển nhượng, tiết lộ thông tin tài khoản, mật khẩu cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác khi không có sự cho phép trước văn bản bằng giấy tờ BẢO HIỂM TOÀN NĂNG, ngoại trừ đại diện của BẢO HIỂM TOÀN NĂNG khi cần phối hợp.

Trong trường hợp phát hiện Tài khoản học tập có dấu hiệu được sử dụng bởi nhiều cá nhân, BẢO HIỂM TOÀN NĂNG có quyền xử lý theo quy định của BẢO HIỂM TOÀN NĂNG.

Để tránh tình trạng lừa đảo, lợi dụng lòng tin, Bạn không nhận thông tin tư vấn từ các cá nhân, tổ chức nào khác không phải đại diện chính thức từ BẢO HIỂM TOÀN NĂNG, không rao bán tài khoản học tập đang sở hữu, không mua lại tài khoản của cá nhân khác trên các diễn đàn, mạng xã hội, hay bất kỳ hình thức trao đổi khác.

BẢO HIỂM TOÀN NĂNG có quyền không công nhận quyền sở hữu đối với các tài khoản không do Chương trình chính thức mà BẢO HIỂM TOÀN NĂNG cung cấp; đồng thời có quyền yêu cầu cá nhân, tổ chức chấm dứt việc rao bán, tư vấn sai quy định. Nếu cá nhân, tổ chức tiếp tục vi phạm, BẢO HIỂM TOÀN NĂNG sẽ xử lý theo quy định của pháp luật về vi phạm bản quyền.

3 Tranh chấp tài khoản/ vi phạm quy định bảo mật tài khoản

Trường hợp tranh chấp tài khoản/ nghi ngờ vi phạm quy định bảo mật tài khoản, BẢO HIỂM TOÀN NĂNG có toàn quyền kiểm tra và xử lý theo quy định:

Trường hợp tranh chấp tài khoản:

Bước 1: Khóa tài khoản học tập tạm thời trong vòng 30 ngày.

Bước 2: Trong vòng 30 ngày, xác minh chủ tài khoản dựa vào chứng cứ sau: Thông tin cá nhân, số điện thoại đã xác thực khi đăng ký tài khoản, giấy tờ chứng minh việc nạp tiền và đăng ký khóa học thành công. Sau khi được xác minh, Bạn có thể tiếp tục học tập. Trường hợp tài khoản đã được BẢO HIỂM TOÀN NĂNG hỗ trợ lấy lại sau lần tranh chấp đầu tiên, chủ tài khoản cần xác thực số điện thoại và email để tránh tình trạng mất tài khoản. Nếu tiếp tục xảy ra tranh chấp lần thứ 2, BẢO HIỂM TOÀN NĂNG sẽ không hỗ trợ lấy lại tài khoản.

Bước 3: Sau 30 ngày, nếu không xác minh được Bạn là chủ tài khoản, BẢO HIỂM TOÀN NĂNG sẽ mở lại tài khoản. Tuy nhiên, BẢO HIỂM TOÀN NĂNG sẽ không hỗ trợ lấy lại tài khoản.

Trường hợp vi phạm quy định bảo mật tài khoản:

Bước 1: Khóa tài khoản học tập tạm thời trong vòng 10 ngày.

Bước 2: Trong vòng 10 ngày, BẢO HIỂM TOÀN NĂNG sẽ tiến hành thu thập các bằng chứng về việc vi phạm quy định bảo mật tài khoản và thông tin đến chủ tài khoản.

Trường hợp không phát hiện vi phạm, BẢO HIỂM TOÀN NĂNG sẽ tiến hành mở lại tài khoản.

Trường hợp phát hiện vi phạm bảo mật thông tin tài khoản lần 1, BẢO HIỂM TOÀN NĂNG sẽ khóa tài khoản cảnh cáo trong vòng 30 ngày.

Trường hợp phát hiện vi phạm bảo mật thông tin tài khoản lần 2, BẢO HIỂM TOÀN NĂNG sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn.

4. Vi phạm bản quyền

BẢO HIỂM TOÀN NĂNG tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. BẢO HIỂM TOÀN NĂNG yêu cầu người sử dụng dịch vụ tại BẢO HIỂM TOÀN NĂNG cũng như vậy. Mọi vi phạm bản quyền của BẢO HIỂM TOÀN NĂNG sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền sở hữu trí tuệ.